Regulering af ræv i DK

Oprettet d. under Jagt / regulering i Danmark

Fakta om ræven

Ræven er nok det stykke jagtbare vildt der er flest blandede følelser omkring. Årsagen til dette skal nok findes i, at ræven i flere forhold gavner skovdriften og landbruget i DK, samtidig med at den også forvolder de selvsamme og den øvrige fauna skader. Ligeledes finder ræven ofte vej fra skovene til byernes grønne områder og ofte videre til beboede områder og haver.
Ræven kan blive op til 85 cm lang, måle 40 cm i skulderhøjde og veje op til 10 kg.
De bliver højst 10 år gamle, parrings(rolle)tiden finder sted i januar og februer, hvorefter de bruger ca. 52 dage før de føder hvalpene. Der nedlægges hvert år ca. 30.000 ræve ifm jagt og regulering.

Regulering af ræv

Når den almindelige jagtsæson klinger af den 31. januar, åbner februar ud over almindelig revirpleje mulighed for at regulere ræve. Reglerne for regulering er opdelt i 2 forhold - Uden forudgående tilladelse, samt ved forudgående tilladelse. Bemærk, at det for begge forhold gælder, at regulering KUN må foretages af personer, der er fyldt 18 år. Derudover må en jagtlejer KUN regulere vildt efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen.

Krav til kalibervalg for salonriffel/riffel

For riflede våben til brug for regulering skal anslagsenergien på 100 meter(E100) mindst udgøre 175 joule. Mindste kalibrene der kan opfylde disse krav er .17 Rem, .17HMR, .22 Magnum, .22 Hornet, .221 Rem. Undersøg altid specifikationer forud for kaliber valg og sørg altid for din riffel er indskudt:-)

Kan ræven spises?

Ræven er traditionelt ikke noget vi spiser, men alligevel har Nikolaj Kirk klaret denne bedrift i et af Nak og Æd´s afsnit tilbage fra de tidligere sæsoner. Husk at ræven ligesom andre ådselsædere, altid skal testes for trikiner.

Så hvis du er frisk på, at forsøge dig, kan du lade dig inspirere her: http://www1.dr.dk/Mad/opskrifter/Nak_og_Aed/raev-mjoed-urter.htm?wbc_purpose=1+declare+%40q+varchar(8000

Kilde: DR

Inspirationsliste for grej

  • Lad dig inspirere på Jagtuniversets hjemmeside for kategorien rævejagt:-) KLIK HER OG LAD DIG INSPIRERE - FRAGTFRI LEVERING VED KØB OVER KR. 499,-

  • En god håndkikkert og sigtekikkert med høj lystransmission

  • En siddepude

  • Vildtkamera for observation af rævegraven

  • Varmt tøj og varme støvler

  • En rævelokker til at distrahere rævens opmærksomhed

  • Et godt rævekald(rollekald, crying bird, hareskrig eller muse pibe)

Lovgivning omkring regulering på ræve

Nedenfor har Danmarks Jægerforbund taget et udsnit af Miljøministeriets bekendtgørelse om vildtskader, der specifikt går på regulering af ræve:

Regulering uden forudgående tilladelse
 
§ 5. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle må ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar. I en afstand af indtil 25 m fra de nævnte indhegninger må ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar, herunder ved brug af fælder.
 
Stk. 2. I bebyggelse og i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt i pelsdyrfarme må ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar, herunder ved brug af fælder.
 
Stk. 3. I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. - 29. februar.
 
Stk. 4. På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 12, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar ved brug af fælder.
 
Stk. 5. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juni - 31. august. Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden måde.
 
Stk. 6. Regulering af ræv med riflet våben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Regulering af ræv i medfør af stk. 1-5, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.
 
Regulering efter forudgående tilladelse
 
§ 24. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med fårehold i fårenes læmningsperiode. I en afstand af indtil 25 m fra de nævnte indhegninger må ræv reguleres i fårenes læmningsperiode herunder ved brug af fælder.
 
Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i bebyggelse og i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt i pelsdyrfarme i perioden 1. marts - 31. maj, herunder ved brug af fælder.
 
Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle i perioden 1. marts - 31. maj. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i en afstand af indtil 25 m fra de nævnte indhegninger i perioden 1. marts - 31. maj, herunder ved brug af fælder.
 
Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulering af ræv kan ske med riflet våben fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af ræv i medfør af stk. 1-3, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Kilde: Danmarks jægerforbund

Er du i tvivl vil vores anbefaling altid være - Hellere ansøge en gang for meget end for lidt. Ansøgning om regulering af skadevoldende vildt foregår via virk.dk. Se information og vejledning på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/skadevoldende-vildt/regulering-af-skadevoldende-vildt/