Våbenskabe - Nye krav fra Forsikring & Pension

Oprettet d. under Nyheder

Våbenloven er ikke ændret- Hvad står der i den?

Der er intet i våbenlovgivningen som har ændret sig. I forhold til opbevaring er det nedensående tekst fra bekendtgørelse om våben og ammunition, der stadig er gældende.
§22 stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens §1, stk. 1, nr1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

Kilde: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1248 af 30. okober 2013. Senest ændret ved bekendtgørelse nr. 245 af 13. marts 2015.

Hvori opstår forvirringen?

I forbindelse med udfasning af skafor blå og rød klassificeringen er en fælles og klar fortolkning af ovenstående bekendtgørelse vigitg. Ordlyden "eller et sikringsniveau, der svarer hertil" gav ingen klar definition og efterlod derfor kun EN 1143-1 standarden som præciseret. Forsikring & Pension, Rigspolitiet og Danmarks Jægerforbund har på et møde den 21. september 2015 opnået enighed om at konkretisere dette yderligere, hvilket betyder at den svenske SSF(SS) klassificering også vil kunne anvendes fremadrettet. Nedenfor har vi opsat de scenarier, som er vigtige for dig som jæger, at kunne skelne fra hinanden:

Såfremt du har haft våbenopbevaring fra før den 31. december 2015 og bor samme sted i dag
I dette tilfælde er der ikke nogen ændringer. Dit godkendte våbenskab jf. de gamle klassificeringer er stadig tilstrækkeligt- Så længe du bliver boende på samme adresse og kun flytter sikringsskabet internt i hjemmet. I disse tilfælde vil du IKKE skulle informere dit forsikringsselskab.

Såfremt du flytter til ny adresse, eller installerer nyt våbenskab på din adresse
Du skal her sikre dig, at det sikringsskab du installerer overholder enten EU normen, eller den svenske norm for sikringsskabe. Det betyder, at sikringsskabet skal være klassificeret som EU = EN 1143-1 grade 0/1. Eller SE = SSF(SS) 3492. I dette tilfælde vil et tidligere klassificeret skafor blå eller rød, ikke være tilstrækkeligt.
Har du et brændende ønske om, at medtage dit gamle skafor blå skab til ny adresse- eller er du i tvivl? Så vil vores opfordring altid være, at du får en dialog med dit forsikringsselskab og indgår en mundtlig aftale, der bekræftes skriftligt.

Hvorledes forholder Jagtuniverset sig til ovenstående?

Vi har valgt, at udfase de gamle klassificeringer af skabe og implementere en ny række skabe, der overholder normen for SSF(SS) 3492. Dette har vi gjort for og sikre, at alle der handler et våbenskab hos os fra 1. januar 2016 og frem, er stillet bedst muligt fremadrettet, uanset hvilket af de beskrevne scenarier der udspiller sig.

Du kan se mere info, specifikationer og priser på den nye serie sikringsskabe på: http://www.jagtuniverset.dk/shop/?search=v%E5benskabe