Våben til Sverige - Opdateret 2017

Oprettet d. under Jagt i Sverige

For at medtage våben til Sverige kræver dette at man deklarerer sine våben hos det Svenske toldvæsen (Tullverket).
Dette kan gøres online via følgende link:
https://essext.tullverket.se/weapon/#/start

Dette kræver at man har et europærisk våbenpas. 

Vejledning i at fortolde våben og ammunition(opdateret 2017):

1. Start med at udfylde din mailadresse og marker et af symbolerne nedenunder feltet. Aktiver linket på den mail du modtager.

2. Udfyld formularen. "Europerisk skydevåbenpas nummer" SKAL det være det nummer der figurerer i dit gyldige våbenpas. Man må IKKE
ikke bruge andre koder, cpr nummer el. lign. Gør man dette er deklerationen ikke gyldigt, selvom man kan gennemføre fortoldningen.

3. Når alle markeret felter er udfyldt trykker der på rubrikken " afslutte" Herefter vises et nyt skærmbillede med et registreringsnummer. Dette nummer refererer til registreringen, men står også på den mail du får tilsendt pr. mail. OBS. Husk at udfylde rubrikken "mailadresse" korrekt da denne bruges til at fremsen kopi af registreringen og en huskemail om at du skal afregistrere ved hjemkomst.

4. Ved hjemkomst sender Tullverket en email om at du skal afmelde registreringen. Dette gøres ved at trykke på det medfølgende link.
Herefter trykke på ok knappen under sög skydevåbenerklæring/ afregistrere skydevåbenerklæring.

Man kan stadig fortolde sine våben og ammunitionpå gammeldags vis ved at man besøger tullverket efter betalings anlægget ved broen til højre. Eller i Helsingborg i Tullbygningen efter man er kørt af færgen.

Bemærk at Sverige ikke kræver at man har et gyldigt europærisk våbenpas ved fysisk fortoldning. Her kræves "kun" gyldigt våbentilladelse
på riflet våben og gyldigt dansk jagttegn på glatløbet våben. Dog kræver dansk lovgivning at man ved ikke permanent ud og indførelse af våben
er i besiddelse af et gyldigt våbenpas.