Letbanen lukker for indkørsel til Gamle Landevej

Oprettet d.

Letbanen udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Gamle Landevej og Frederikssundmotorvejen

I perioden fra januar 2022 til efterår 2022 ombygges krydset ved Mellemtoftevej/Gamle Landevej samt Nordre Ringvej mellem krydset og Sofielundsvej. I forbindelse med krydsombygningen skal der opbrydes belægningen på vejen, grave ud til en ny afvandingsledning og udvide samt ombygge selve vejen.

Letbanen spærrer for gennemkørsel mellem Sofielundsvej og Nordre Ringvej 
Fra den 27. juni og frem til slutningen af juli 2022 spærreres for gennemkørsel for biler mellem Sofielundsvej og Norde Ringvej, der skal laves afvanding ved Sofielundsvej. Fra den 11. juli til slutningen af juli vil der også være spærret for gående og cyklister, der skal til og fra Sofielundsvej. Der vil være omkørsel for cyklister via Blåmejsevej eller Ørnevej. 

Arbejdsområde langs ejendommene nord/øst for Mellemtoftevej
Frem til og med september 2022 vil der fortsat blive udført arbejde på arbejdsområdet langs ejendommene på Nordre Ringvej 80-104, hvor der anlægges nyt fortov.

Arbejdet er nu færdigt i den østlige side af Nordre Ringvej, og der fortsættes på modsatte side af Ringvejen, hvor der sker ombyggning i krydset ved Gamle Landevej.