Opdaterede jagttider i DK

Oprettet d. under Jagt / regulering i Danmark

Jagttiderne i Danmark ændrer sig en smule fra år til år, for at tilpasse sig jagtlovgivningen og lokale forhold.

Bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr og fugle mv., kan følges her: http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20141164

Nedenfor er indsat opdateret skema over de opdaterede jagttider for jagtsæson 2016 / 2017. Så snart nye jagttider er faslagt opdateres skema løbende.

Kilde: Naturstyrelsen