Opdaterede jagttider i DK_2017/2018

oprettet d. under Jagt / regulering i Danmark

Så er der opdateret jagttabel for 2017. Jagttiderne i Danmark ændrer sig en smule fra år til år, for at tilpasse sig jagtlovgivningen og lokale forhold.

Bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr og fugle mv., kan følges her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175958

Nedenfor er indsat opdateret skema over de opdaterede jagttider for jagtsæson 2017 / 2018. Så snart nye jagttider er faslagt opdateres skema løbende.

Kilde: Naturstyrelsen

​​​​​​